dilluns, 25 de juny de 2012

Èxode agrari


L'extraordinari desenvolupament industrial experimentat a la Foia de Castalla des dels anys 50, va convertir a Onil en punt d'immigració. Fins principis dels anys 80, acudeixen al municipi aproximadament un miler d'immigrants procedents fonamentalment d'Aragó i Andalusia. L'any 1990, aquesta població immigrant representa aproximadament un 40% del total de la població d'Onil.

Aquest atractiu no pot sinó reforçar el fenomen de transvasament de població activa des del sector primari a la indústria. A Onil es produeix una gran pèrdua de població activa agrària, fins el punt que la composició de l'estructura professional es modifica significativament.

Aquest fenomen va suposar l’abandonament progressiu de les terres de cultiu menys productives, que, lògicament, són les situades en la Serra d'Onil. L'efecte immediat sobre les vivendes situades en aquesta zona ha sigut un canvi en les seues funcions originals, donant lloc en algunes a la seua utilització com a segona residència; en altres al manteniment d'una agricultura minoritària a temps parcial amb abandonament o no de la masia; i en altres a la seua virtual decadència.

El fenomen de l'abandonament ha sigut el que ha afectat majoritàriament a les masies que s'ubiquen al terme d'Onil. La seua condició humil, la dificultat de comunicacions i de mecanització de les terres, la falta de rendibilitat i l'atractiu que representava la creixent industrialització de la comarca són causes que ajuden a aquest fet. Algunes s'encontren en estat de ruïna absoluta o inclús han desaparegut; altres mantenen habitable tan sols alguna estància dedicada a l'emmagatzemament d'apers; un tercer grup han sigut remodelades, mantenint en major o menor mida l'estètica original de la vivenda; i, finalment, un reduït número manté l'ús tradicional de primera residència i suport d'una explotació agrícola. En qualsevol cas, la previsible evolució dels masos d'Onil, els encamina cap a una transformació que els habilita per a un ús diferent d'aquell per al que van ser construïts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada