dijous, 30 de gener de 2014

La Volta de Baix


El mas de la Volta de Baix se situa a escasos 500 metres del casc urbà de la població, en direcció est, als peus del barranc de les Penyes Roges.
Es tracta d’una edificació de planta irregular construïda en tres altures, coberta a dos aigües i un ampli jardí en la part davantera. Al cos principal s’adossen altres de menor grandària de caràcter agrícola.
Les edificacions de tres altures suposaven a la seua època una major complexitat en la construcció i una major disponibilitat econòmica. Aquest cas es dona, sobretot, als masos que se situen més a prop dels nuclis urbans que rodegen la Serra d’Onil. Aquestes edificacions anaven sent absorbides per la població a mesura que creixia el seu casc urbà, de manera que el seu propietari encontrava assequible condicionar-les per a viure tot l’any i desplaçar-se al treball diàriament.
Observem una ordenació regular de buits de façana. El pis principal compta amb balcons i la segona planta o cambra amb buits de menor grandària.
En l'actualitat, la vivenda és habitada amb prou continuïtat pels propietaris, però la seua dedicació no és l’agricultura. Per tant, les terres són abandonades en la seua major part i aquelles que es mantenen explotades ho són a manera de segona dedicació i normalment amb l’ajuda d’una persona encarregada a la qual es remunera per serveis concrets.