dilluns, 10 de juny de 2013

L'Ombria


El mas de l’Ombria és una casa que s’ubica en una vessant del Barranc dels Planets, al nord-est del nucli urbà. La casa rep el seu nom degut a la seua posició en una zona muntanyosa orientada a esquenes del sol, és a dir, en la zona d’ombra orogràfica, pel que la quantitat de radiació solar que rep és molt menor que la que tindria si no tingués el relleu que intercepta gran part dels rajos solars.
La casa constava de coberta a quatre aigües el bloc principal de dos altures destinat a vivenda i dos laterals de més senzilla construcció i menor altura destinats a magatzem. Els dos laterals es tancaven per darrere conformant, aleshores, el pati posterior.
En el seu origen va ser un mas de gran excel·lència amb murs de maçoneria revocada i presència d’elements de reforç de més categoria. El bigam era de fusta bastant treballada i de qualitat. A més, la casa no estava exempta d'una certa dedicació a l’estètica, com ara els balcons totalment enreixats i les pintures decoratives en algunes estàncies.  
El mas va ser abandonat allà per meitat del segle passat i va evolucionar paulatinament cap a una situació de ruïna. Cal dir que la vivenda ha sigut recentment restaurada, no obstant això, ha perdut la major part del seu encant degut a que no s’ha prestat cap atenció a la seua estètica original.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada